วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โต๊ะโรงอาหาร I Canteen Table


บริษัทอาณาจักรบุญศิริ (ประเทศไทย) จำกัด 

 


เบอร์โทร : 065-653-6926
Line@ ID : @bsrfurniture

ติดต่อขอรับใบเสนอราคาได้ทาง 
Email : BSRfurniture@gmail.com 
    BSR.Sell@gmail.com 

ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
 _________________________________________________ชุดโต๊ะโรงอาหาร : Canteen Table 
โต๊ะรับประทานอาหารในโรงอาหาร สำหรับโรงเรียน ,โรงแรม , โรงงาน หรือ บริษัทฯ

รายละเอียดสินค้า
- หน้าโต๊ะปิดผิวด้วยโฟเมก้า สีขาวเคลือบเงา 
- โครงขาเหล็กสีดำแบบตายตัว / สามารถทำแบบขาพับได้

.........................................................
ขนาดสินค้า
ต๊ะอาหาร
ความกว้าง  60   ซม.
ความยาว    180 ซม.ก
ความสูง      75   ซม.
เก้าอี้ 
ความกว้าง  30  ซม.
ความยาว    180 ซม.
ความสูง      45 ซม.

ราคาชุดละ 3,390 บาท
.........................................................
ขนาดเพิ่มเติม 
1. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 60 ซม x ความยาว 120 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 120 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 2,390 บาท   *โปรโมชั่น*  ลดเหลือ ชุดละ 2,300 บาท

2. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 60 ซม x ความยาว 150 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 150 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 2,890 บาท

3. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 60 ซม x ความยาว 180 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 180 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 3,390 บาท

4. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 75 ซม x ความยาว 120 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 120 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 2,590 บาท  

2. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 75 ซม x ความยาว 150 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 150 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 3,390 บาท

3. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 75 ซม x ความยาว 180 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 180 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 3,690 บาท
  

เฉพาะขนาด ยาว 120 ซม. จะเป็นขาตามแบบนี้

....................................................................................................................................................


ชุดโต๊ะโรงอาหาร : Canteen Table (เมลามีนสี Colorful)
- เลือกสีได้ น้ำเงิน ม่วง แดง ส้ม เหลือง เขียว ฟ้า ชมพู ฯลฯ

รายละเอียดสินค้า
- หน้าโต๊ะปิดผิวด้วยเมลามีนสี ปิดขอบด้วยยางกันกระแทก
- โครงขาเหล็กสีดำแบบตายตัว / สามารถทำขาแบบพับได้

ขนาดเพิ่มเติม 
1. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 60 ซม x ความยาว 120 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 120 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 2,890 บาท   

2. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 60 ซม x ความยาว 150 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 150 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 3,390 บาท

3. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 60 ซม x ความยาว 180 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 180 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 3,990 บาท

4. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 75 ซม x ความยาว 120 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 120 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 3,090 บาท  

2. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 75 ซม x ความยาว 150 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 150 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 3,990 บาท

3. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 75 ซม x ความยาว 180 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 180 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 4,290 บาท


________________________________________________________________________________________________________ชุดโต๊ะโรงอาหารขาเชื่อม : Canteen Table 
โต๊ะรับประทานอาหารในโรงอาหาร สำหรับโรงเรียน ,โรงแรม , โรงงาน หรือ บริษัทฯ

รายละเอียดสินค้า
- หน้าโต๊ะปิดผิวด้วยโฟเมก้า สีขาวเคลือบเงา 
- โครงขาเหล็กสีดำแบบตายตัว เชื่อมติด

.........................................................
ขนาดสินค้า
ต๊ะอาหาร
ความกว้าง  60   ซม.
ความยาว    120 ซม
ความสูง      75   ซม.
เก้าอี้ 
ความกว้าง  30  ซม.
ความยาว    120 ซม.
ความสูง      45 ซม.

ราคาชุดละ 3,100 บาท


.........................................................


ขนาดเพิ่มเติม 
1. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 60 ซม x ความยาว 120 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 120 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 3,100 บาท   

2. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 60 ซม x ความยาว 150 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 150 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 3,690 บาท

3. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 60 ซม x ความยาว 180 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 180 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 4,190 บาท

4. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 75 ซม x ความยาว 120 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 120 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 3,390 บาท  

2. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 75 ซม x ความยาว 150 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 150 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 4,290 บาท

3. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 75 ซม x ความยาว 180 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 180 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 4,590 บาท


________________________________________________________________________________________________________


ชุดโต๊ะโรงอาหาร  ขาเหล็กกลม : Canteen Table Colorful

ขนาดเพิ่มเติม 
1. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 60 ซม x ความยาว 120 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 120 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 2,590 บาท   

2. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 60 ซม x ความยาว 150 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 150 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 3,790 บาท

3. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 60 ซม x ความยาว 180 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 180 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 4,290 บาท

4. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 75 ซม x ความยาว 120 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 120 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 2,790 บาท  

2. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 75 ซม x ความยาว 150 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 150 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 3,890 บาท

3. โต๊ะ ขนาด ความกว้าง 75 ซม x ความยาว 180 ซม x ความสูง 75 ซม.
  เก้าอี้ ขนาด ความกว้าง 30 ซม x ความยาว 180 ซม x ความสูง 45 ซม.
  ราคาชุดละ 4,290 บาท________________________________________________________________________________________________________

บริการจัดส่งสินค้า (ฟรีตามจำนวนหรือคิดตามระยะทาง) และ สามารถมารับสินค้าได้ที่โรงงาน

ติดต่อขอรับใบเสนอราคาได้ทาง 
Email : bsrfurniture@gmail.com 
ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง 


โต๊ะไม้ยางพารา พับได้ pantip ขาเหล็ก ราคา โต๊ะไม้ยางพาราประสาน ดีไหม จตุจักร โต๊ะ กาแฟ ไม้ ยางพารา กิน ข้าว เฟอร์นิเจอร์ ขาพับ ซ่อน สี ขาว ยาง สไตล์ คลาสสิค ชุด โรงงาน ถูก นักเรียน เก้าอี้ พับ ราคาถูก ส่งออก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะโรงอาหารโรงเรียน อนุบาล โต๊ะโรงอาหารขาไขว้ โต๊ะโรงอาหารนักเรียน โต๊ะโรงอาหารสแตนเลส โต๊ะโรงอาหารไม้ระแนง ราคา โต๊ะโรงอาหารมือสอง หน้าขาว โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง สแตนเลส ไม้ระแนง ไม้เต็ง พับได้ โต๊ะ ไม้ ร้าน อาหาร เก้าอี้ ซื้อ ถูก ขาย ราคาถูก โรง ระแนง โต๊ะทานข้าว โต๊ะกินข้าวหินอ่อน โต๊ะทานข้าวไม้ โต๊ะทานข้าวสวยๆ ที่นั่ง ikea โต๊ะกินข้าว index โต๊ะทานข้าวไม้สัก homepro sb คอนโด โต๊ะกินข้าวกลม โต๊ะ ทาน ข้าว กิน กลม อาหาร เก้าอี้ โรง พยาบาล รับประทาน ยางพารา โต๊ะกินข้าวราคาถูก ไม้แดง ลาซาด้า  ไท วัสดุ สวย ๆ สัก แท้ หิน แกรนิต เทียม สังเคราะห์ อิเกีย โต๊ะโรงอาหาร โรงงาน ทานข้าว คนงาน เยอะ